Možná už jste někdy slyšeli o společnosti Wattsenglish a jejich unikátní metodě výuky angličtiny u předškolních dětí a dětí mladšího školního věku. Pokud ne, můžete se více dozvědět na jejich webových stránkách. V následujících odstavcích se v rychlosti podíváme na to, v čem je metodologie angličtiny Wattsenglish tak unikátní a jiná než ostatní.

Metodologii v devadesátých letech vymyslel Steve Watts, rodilý Brit žijící v Čechách, pro kterého byl systém výuky jazyků v českých školách a školkách nepochopitelný. Drilování slovíček odtržených od kontextu, absence aktivní komunikace, nepřirozenost. To vše mu vadilo a nic z toho nenajdete v jeho metodě.

Metodologie Wattsenglish vychází z předpokladu, že lidský mozek má zhruba do 6 let predispozici bezproblémově ovládnout, alespoň v základech, jakoukoli řeč, a to pouhým náslechem a aktivním procvičováním. Proto také s výukou začíná už u nejmenších předškolních dětí. Cílem „výuky“ pak je, aby se děti angličtinu učily přirozeně, zábavně, nenásilně a pokud možno tak, aby vůbec neměly pocit, že se vlastně něco učí.

Principy metodologie jsou jednoduché. V první řadě se děti učí všemi smysly a všechno, co se učí, si i prakticky ozkoušejí. K tomu slouží celá řada obrázkových karet, písniček, videí a dalších materiálů. Mají se děti naučit jednoduchá slovesa? Lektor si s nimi zazpívá písničku, do které skáčou, běhají, tancují a do toho opakují slova. Probírají zrovna téma dům? Není nic jednoduššího, než využít věci ve třídě a zahrát si například hru Simon says. „Simon says touch the door. Simon says, find a table“, ozývá se pak třídou. Pomocí jednouchých her a aktivit se děti mohou během jedné či dvou lekcí praktickým tréninkem naučit to, co by prostým memorováním drilovaly i několik týdnů.

Wattsenglish metodologie ale stojí i na dalších dvou důležitých principech. Prvním z nich je kontakt s rodilým mluvčím nebo českým lektorem, který roli rodilého mluvčího supluje. Podstatou je, že lektor by na děti měl mluvit výhradně anglicky, a to již od samého začátku. Ano, děti z toho pravděpodobně budou ze začátku trochu zmatené, ale divili byste se, jak rychle si zvyknout a začnou rozumět. Posledním z hlavních principů metodologie je „živý obličej“, který děti provází po celou dobu kurzu, ať už prostřednictvím učebnice nebo DVD s výukovými videi. Obličej Steve je prostě všude. A ne, nejde o kult osobnosti. Výzkumy však ukázaly, že děti si mnohem lépe zapamatují procvičovanou slovní zásobu, pokud ji mají spojenou s konkrétním člověkem, který jim ji prostřednictvím bohaté mimiky a gestikulace představí. Aktuální kurzy Wattsenglish v Praze najdete na webových stránkách www.wattsenglish.cz.

Categories: Zprávy