Jistě každý z vás zná vakuové přísavky použité k manipulaci skel, ale nejedná se o jejich jediný způsob použití! Existuje několik druhů, které se liší způsobem ovládání a tím i vhodnými oblastmi použití. Seznamte se se způsoby prodloužení životnosti přísavek a bezpečnostními pravidly, díky jejichž dodržení budete předcházet pracovním úrazům a znehodnocení manipulovaných předmětů i techniky samotné.

Existuje několik druhů vakuových přísavek, které se od sebe liší způsobem ovládání

AKTIVNÍ PŘÍSAVKA

Vakuum je do přísavky přiváděno prostřednictvím externího zdroje. Využívají se k tomu vývěry nebo ejektory, které vytvoří žádoucí podtlak. Jedná se o přísavky vhodné k manipulaci s předměty s pórovitým povrchem. Využití nachází ve výrobnách i průmyslu, kde přispívají ke zvyšování efektivnosti práce. Často se využívají v potravinovém průmyslu nebo v automobilovém průmyslu k přenášení plechů. Unesou břemena o hmotnosti několika kilogramů.

Tip: Přečtěte si o tom, jak automatizace mění trh práce.

PASIVNÍ PŘÍSAVKA S OVLÁDÁNÍM

Přísavka se k povrchu břemene přisaje pomocí páky. Jedná se o druh používaný k uchycení předmětů ke sklu a k manipulaci se sklem. Příkladem je GPS navigace nebo autokamera přichycená na čelním skle auta.

PASIVNÍ PŘÍSAVKA BEZ OVLÁDÁNÍ

Fungují na principu vytlačení vzduchu tím, že se gumová přísavka přitlačí na povrch břemene. Využívá se u menších a ne příliš těžkých předmětů. Uplatnění nacházejí hojně v akvaristice. Před použitím je doporučováno povrch přísavky navlhčit. 

Vakuové přísavky se již dávno nepoužívají jen na sklo

Díky technologickému pokroku je nyní možné využít je i na mnoho dalších předmětů, které nejsou ani zdaleka tak hladké jako právě sklo. Nejčastěji se využívají k uchopení a přemístění kamenů, cihel, kartonu a papíru. Často se používají také při stěhování a ve stavebnictví. V kombinaci s jeřábem tvoří dokonalou dvojici umožňující zasklívání ve výškách a těžce přístupných oblastech.

Tip: Podívejte se, jaké přísavky vyvinul Pentagon pro vojáky.

Z výše zmíněného vyplývá, že před koupí konkrétního typu přísavek, je nutné zvážit, s jakými předměty bude nejčastěji manipulováno

·  Tvar, velikost a hmotnost břemene

·  Povrch břemene

·  Poloha přemisťování – vertikální či horizontální

·  Způsob připojení přísavky na povrch

U každé přísavky musíte brát v potaz i její tvar, velikost, materiál, maximální nosnost, teplotní odolnost a životnost.

Nepodceňte bezpečnost!

·  S technikou pracujte pouze za příznivého počasí nikoliv za deště a silného větru.

·  Před použitím se vizuální kontrolou přesvědčte o tom, že se na přísavce nenachází žádné nečistoty či voda. Nesmějí být ani nijak poškozené.

·  Vždy zkontrolujte i povrch manipulovaného břemene, na kterém rovněž nesmějí být žádné nečistoty.

·  Jednotlivé druhy se liší svou teplotní odolností, kterou vždy respektujte a vědomě nepřekračujte doporučené rozmezí.

·  Přísavky vždy umístěte a přitiskněte na místo těžiště břemene.

·  U předmětů, jejichž váha je na úrovni maximální nosnosti techniky, je nutné přidat vyšší počet přísavek.

Prodlužte životnost přísavek tím, že o ně budete vhodně pečovat. Přístroje skladujte na bezpečném místě a ve speciálním ochranném obalu, který bude zabraňovat působení UV záření, prachu a chladu. Přístroj po skončení práce vždy důkladně očistěte pomocí hadru s malým množstvím saponátu. Vhodné jsou i přírodní přípravky, které jsou k povrchu šetrné a zároveň odstraňují veškeré nečistoty. Další výbavu na údržbu i chod auta nabízí například Inity.

Jaký typ vakuových přísavek byste si vybrali?