Zákon ukládá zaměstnavatelům mnoho povinností, mezi které patří i školení řidičů – referentů. Nejedná se však to samé jako školení řidičů z povolání. Koho přesně se týká, jak by mělo probíhat a proč není dobré tuto povinnost zanedbávat?

Kdo má statut řidiče referenta?

Začněme definicí řidiče z povolání. Jedná se o zaměstnance, který má řízení vozidla ukotveno v pracovní smlouvě. Může se jednat např. o dopravce provozujícího přepravu pro jinou formu. Řidič z povolání musí disponovat řidičským oprávněním pro příslušnou skupinu a profesním průkazem (obdrží ho po absolvování školení). Zároveň každoročně prochází školním způsobilosti v akreditovaném školicím středisku.

Podrobné znění podmínek pro výkon profese řidiče z povolání si můžete načíst v předpise 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Řidič referent je každý zaměstnanec, který není řidičem z povolání, ale přesto v pracovní době usedá za volant motorového vozidla kategorie do 3,5 t. Může se jednat o firemní i soukromý vůz a nezáleží na tom, zda daná osoba řídí pravidelně, nebo jen párkrát do roka. Řidičem referentem je i zaměstnanec používající vozidlo v rámci firemního areálu (např. ve skladu), tedy mimo dopravní komunikace.

Přesné podmínky pro školení řidičů najdete v zákoně 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

Jak školit efektivně? Online!

Dle Zákoníku práce § 103 odst. 2 je zaměstnavatel povinen „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech…“, nicméně není definována konkrétní forma. Proto se stále více firem přiklání k levnému školení online. Velmi kvalitně zpracované školení nabízí například známá autoškola Praha KING.

Categories: Auto - moto

Napsat komentář