Možnost vydělávat mají v ČR osoby starší 15 let. Zatímco v tomto věku začínají na brigádách, postupně přechází na pracovní místa, která jsou již na plný úvazek. Pokud nemůžete najít práci, můžete se obrátit na Úřad práce, který má evidenci volných pracovních míst ve vašem okolí. Součástí je také evidence pracovních míst, která jsou vhodná pro občany jiných zemí.

Jestliže zaměstnavatel uvede, že dané místo je vhodné i pro cizince, na základě přiřazeného unikátního čísla, je k němu vystaveno i pracovní povolení. To musí splňovat všichni, kteří chtějí do ČR přicestovat za účelem práce a dlouhodobého pobytu. Výjimku tvoří osoby, které bydlí v Evropské unii, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku a na Islandu.

Jak si sjednat pracovní povolení?

Žádost se podává na krajskou pobočku Úřadu práce, nejčastěji přes budoucího zaměstnavatele. Vyřízení žádosti má lhůtu maximálně 90 dnů, během kterých se musí Úřad práce rozhodnout. Tato lhůta je velice důležitá, může prodlužovat váš odjezd.

Na Ministerstvo vnitra musí být také doloženy biometrické údaje, jedná se o otisky prstu. Zaměstnanecká karta je vydána až posléze. Je také povinností sjednat zdravotní pojištění cizinců, s tím také souvisí pojištění cizinců během cesty do ČR.

Kdy je pracovní povolení nutné?

Není pravidlem, že cizinci musí nutně přijet z jejich země, někteří cizinci již na území ČR jsou, i přesto se jich pracovní povolení týká.

  • chcete změnit krátkodobá víza na pracovní povolení,
  • pracovní cesta mimo EU,
  • dlouhodobý pobyt na základě podnikání,
  • sezónní práce,
  • mezinárodní smlouva.

Výjimku také tvoří cizinci, kteří mají na území ČR již trvalý pobyt.

Zaměstnanecká karta vs modrá karta

Pracovní povolení pro Ukrajince je vydáváno na základě zaměstnanecké nebo modré karty. V současné době je jejich vyřízení jednodušší, což dodává změna v systému v roce 2014.

Pokud vlastníte zaměstnaneckou kartu, máte právo na území ČR pracovat, na pozici, která je uvedena na kartě. Současně máte také povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, které je do maximální délky 2 let. Není-li zaměstnanecká karta obnovena, musíte opustit zemi.

Hlavním rozdílem mezi zaměstnaneckou a modrou kartou je kvalifikace. Zatímco zaměstnanecká karta zahrnuje nepřebernou škálu pracovních míst, modrá karta je vydávána na pracoviště, kde je nutná kvalifikace. Pozici tak nemůže vykonávat osoba, která nemá dokončenou vysokou školu.

Vyplatí se zaměstnávat cizince načerno?

Pokud jste v pozici zaměstnavatele, dobře si rozmyslete, jestli zaměstnáte někoho načerno. Pracovní povolení jsou sice občas zdlouhavější proces, nicméně jediný správný a legální. 

Cizinec, který pracuje na území ČR bez pracovního povolení, může být nejen vyhoštěn ze země, ale také mu hrozí pokuta v řádu několika desítek tisíc korun. Pro zaměstnavatele jsou sankce ještě přísnější, v nejhorším případě hrozí až 5 let vězení.

Categories: Finance Novinky Zprávy

Napsat komentář