Sociální sítě. Na sociálních sítích je dnes velké množství lidí. Tou nejoblíbenější je Facebook. Jsou lidé, kteří různými aktivitami na sociálních sítích tráví nepřiměřeně mnoho času. Přitom o sobě sdělují rozmanité informace a komunikují s různými lidmi, které třeba ani neznají. Uvědomujete si potenciální nebezpečí této komunikace? A co teprve nebezpečí vznikající vašim dětem, které jsou náchylnější?

Nebezpečí sociálních sítí

Sociální sítě skrývají hned několik nebezpečí. Záleží na tom, jak k nim jedinec přistupuje. Rozhodně by si měl rozmyslet, co na nich sdílí za informace. Člověk na sociální síti si musí uvědomit, že informace o něm si může přečíst každý, stejně tak i k fotografiím se mohou dostat lidé, kterým je poskytnout nechceme a které je mohou využít dle své libosti.

Dalším rizikem je komunikace s cizími lidmi prostřednictvím sociálních sítí. Je tu jistá anonymita a člověk, se kterým navazujeme kontakt, často není tím, za koho se vydává. Jsou známé mnohé případy tzv. kyberšikany. Tou rozumíme posílání sprostých vzkazů, vydírání, nucení dotyčného ukazování intimních fotografií apod. Nebezpečné je také sejít se s člověkem, kterého známe pouze z internetu. Jsou známé i případy znásilnění.
Toto nebezpečí se týká především mladých lidí, kteří se kyberšikaně podvolují, protože mají z násilníka strach. Bojí se, že člověk, který je vydírá, toho o nich ví hodně a že by mohl informace prozradit a ohrozit je tím. Proto by rodiče měli se svými dětmi konzultovat jejich účast na sociálních sítích a před kyberšikanou je důkladně varovat.

Sociální sítě nám mnohé přinášejí, ale také nám mohou mnoho vzít. Proto je na místě maximální opatrnost.

Categories: Tech

Napsat komentář