V roce 2018 vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 34 let. Splnění těchto podmínek však neznamená povinnost o důchod žádat ani není důvodem k ukončení výdělečné činnosti – pracovního poměru či podnikání.

Kdo v roce 2018 dosáhne důchodového věku  muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955;  bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955;  ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě;  ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti;  ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti;  ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí. Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (odpracovaných let), do které se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.). Datum důchodového věku lidé snadno zjistí pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), najdou ji na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/duchodovakalkulacka/kalkulacka-pro-orientacni-vypocet-starobniho-duchodu.htm.

 

Categories: Finance

Napsat komentář