Jen málokdo se vyzná na trhu dopravního značení a navíc firem, které by pronajímaly dopravních značek není mnoho. Přečtěte si proto vice o pronajímatelech značení a jejich standardních podmínkách, ať se vyhnete šlápnutí vedle.

Velké firmy dopravního značení kromě svislých dopravních značek nabízejí i vodorovné dopravní značení, kam například patří šipky, čáry, označení stání a parkovišť, nebo třeba i označení zastávek. Firma udělá celou realizaci, a na vás akorát zůstává výběr barev, se kterým vám samozřejmě pomůžou. Veškeré dopravní značení a zařízení vyhovuje všem náročným požadavkům a normám (je vyráběno z plastů a recyklovaného gumy s minimálním podílem kovových prvků a je polepeno vysoce reflexní folií, zajišťující jeho výraznou viditelnost za všech povětrnostních podmínek). Dopravní značky jsou vyrobeny z FeZn plechu,rovněž tak sloupky na dopravní značky. Použité folie jsou rovněž vysoce reflexní a zajišťují tak všechny požadavky kladené na dopravní značky dané platnými normami.

Za co skutečně platíte?

Kromě pronájmu značek si můžete práci usnadnit i objednáním dopravy na místo realizace, osazení dopravního značení, každodenní kontrolu, udržování dopravního značení v provozuschopném stavu (např. mytí), demontáž a uvedení komunikace do původního stavu.

Kromě značek si také pro lepší manipulaci a signalizace můžete objednat plastovou směrovou desku, plastové nebo kovové zábrany, přechodové lávky pro pěší délky, nebo například dopravní kužely nebo světelné signalizace.

Narozdíl od standardní objednávky zboží nebo pronájmu, zaplacení není jediná vaše úloha. K pronájmu značek se zpravidla vyžaduje dokumenty, jako je např. Projekt dopravně inženýrského opatření (DIO) potvrzený Policií ČR a dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR).

Pokud se rozhednete s firmou podepsat smlouvu nebo značky objednat, nezapomeňte se zeptat ns slevu. Ceny často nejsou fixní a liší se podle délky, objedmu a frekvcence pronájmu.