Aktuální situace stále ukazuje nízkou míru nezaměstnanosti. Proč tomu tak je a jakým způsobem mohou podniky tuto situaci řešit?

Aktuální nezaměstnanost v ČR

Na konci roku 2020 byla bez práce 4 % Čechů, což je v meziročním srovnání o 1 % více. Ač tedy pandemická situace svůj vliv nesporně měla, stále vykazuje v současné době Česko ve srovnání se zeměmi EU vůbec nejnižší míru nezaměstnanosti.

Zvýšil se však i podíl volných pracovních míst. Aktuálně jich je evidováno více než 318 000. nezaplnily se tak temné předpovědi, podle kterých měla růst nezaměstnanost doslova raketovým tempem.

Pro firmy však nízká nezaměstnanost znamená naopak komplikace. V mnoha oborech stále chybí vhodní zaměstnanci.

Tuzemské podniky mají zájem především o stavební dělníky nebo řidiče nákladních aut. Chybí rovněž skladníci, které potřebují prioritně e-shopy, jež zaznamenaly vlivem koronavirových opatření zvýšenou poptávku po svých službách. Citelný nedostatek pracovníků se dotkl i výrobního sektoru.

Jestliže k tomu navíc připočteme zvýšenou nemocnost, potažmo masivní odchod zaměstnanců do povinné karantény, pracovníků je stále tristní nedostatek.

Zaměstnávání cizinců

Řada firem proto musí realizovat nábor nových pracovníků mezi zahraničními kandidáty. Právě výkon povolání je ostatně jedním z nejčastějších důvodů proč cizinci do ČR přicházejí.

Zaměstnavatelé jsou s pracovními silami ze zahraničí spokojeni. Oceňují především vysokou motivaci. Současně se však vystavují zvýšené časové a administrativní zátěži. Zahraniční zaměstnanci však představují pro tuzemské firmy neocenitelnou pomoc.

Aktuální podmínky v souladu se zákonem o zaměstnanosti pro vstup na trh práce vyžadují, aby cizinec disponoval platným povolením k pobytu a povolením k zaměstnání.

Cizinci si v Česku za tímto účelem mohou požádat o tzv. modrou kartu nebo o kartu zaměstnaneckou. Ty jsou typem povolení k dlouhodobému pobytu a zároveň v sobě spojují též povolení k zaměstnání.

Vzhledem k tomu, že se česká vláda snaží maximálním možným způsobem usnadnit firmám byrokratickou zátěž spojenou s vyřizováním těchto povolení, ustanovila několik tzv. migračních programů.

Jak fungují migrační programy

Ty se prvotně zaměřily na pracovníky z Ukrajiny v rámci Pilotního projektu Ukrajina a Režimu Ukrajina. Postupně se působnost těchto programů rozšířila i na pracovníky z dalších zemí. V současnosti se lze přihlašovat do Programu klíčový a vědecký personál, Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Uchazečům v tomto programu je garantována možnost podání žádosti o zaměstnaneckou či modrou kartu a ohledně termínu je osloví přímo zastupitelský úřad.

Navzdory projektům zaměřeným na podporu ekonomické migrace stále je hledání zahraničních zaměstnanců pro firmy všestranně náročnější. Proto se jim zpravidla vyplatí spolupracovat s personální agenturou IRS Czech, která dokáže nábor zajistit kompletně vlastními silami.

Categories: Finance Novinky Zprávy

Napsat komentář