Každý počítač se skládá z hardwaru a softwaru. Jde o naprosto neoddělitelné součásti, které společně tvoří funkční celek. K bezchybnému a vůbec provozuschopnému stavu je však zapotřebí právě onen zmíněný BIOS, do kterého jsou zakomponovány funkcionality, jež zajistí bezpečný a především bezproblémový start operačního systému. Během tohoto procesu BIOS ohledá všechna interní zařízení a dokáže dovést hardware do stavu, kdy si jeho obsluhu převezme právě nainstalovaný systém. Dále je jakákoliv obsluha celého zařízení dirigována právě zmíněným OS.

První BIOS se začal používat v prvopočátcích výpočetní techniky v roce 1981. Za oněch třicet let neustálého zlepšování a vývoje došlo k vyprodukování naprosto exkluzivních modifikací, které jsou vybaveny již plnohodnotnou grafickou podporou a možností připojení k internetu, odkud mohou být staženy vhodné aktualizace. To vše bez jediného přičinění operačního systému, pouze z ovládacího prostředí BIOSu. V rámci jeho nastavení lze ovlivňovat spoustu komponent a periférií, které jsou zakomponovány a instalovány v počítači. Provést zde můžete změny v oblasti pevných disků, operačních pamětí, síťového prostředí nebo grafických prvků. Určovat můžete pořadí bootovacích sekvencí, ale také měnit otáčky ventilátorů nebo režimy napájení. Z pohledu administrace toho nabízí novodobý BIOS opravdu mnoho.

Pokud se začnete pídit po samotném uložišti tohoto důležitého prvku, zjistíte, že jeho hlavním místem výskytu je Flash ROM. V ní ho lze samozřejmě prostřednictvím pravidelné a přínosné aktualizace zdárně přehrát. Jeho působení je zde implementováno konkrétním výrobcem. S příchodem vylepšených aktualizací můžete také dostát nových funkcionalit a optimálnějšího chodu počítače. Je však třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě poškození nebo špatného nastavení BIOSu, které může naopak přinést pouze samé problémy.

Categories: Tech

Napsat komentář