S úřady můžete komunikovat i elektronicky. Nejdříve si ale budete muset zřídit elektronický podpis.

Co je to elektronický podpis?

Elektronický podpis – podle Zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu: jsou údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a slouží k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k této konkrétní datové zprávě.

Kde elektronický podpis získat?

Komerční podpis lze používat jen při komunikaci s obchodními partnery. Pro komunikaci s úřady si musíte pořídit zaručený elektronického podpis – ten je jednoznačně spojený s podepisující se osobou. Kvalifikovaný certifikát vám vystaví pouze tyto akreditované společnosti: První certifikační autorita, Česká pošta a eIdentity.

Pořízení elektronického podpisu pomocí České pošty

Nejjednodušší bude, když si elektronický podpis sjednáte prostřednictvím certifikační autority České pošty. Začnete tím, že si vyplníte objednávku certifikačních služeb. Ta se vyhotoví ve dvou exemplářích, které se podepíšou statutárním zástupcem.

Dále musíte uzavřít smlouvu o poskytování certifikačních služeb s CA (certifikační autoritou). Organizace zapsané v obchodním rejstříku musí k objednávce přiložit originál výpisu z obchodního rejstříku, nebo notářsky ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku. Organizace, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, musí k objednávce přiložit originál jiného dokumentu, v němž je stanoven statutární zástupce organizace.

Oprávněná osoba musí vyplnit seznam žadatelů, kteří o tyto certifikáty mohou žádat. Vyplněné seznamy žadatelů musí být podepsány žadateli. Podpisy musí být notářky ověřeny, nebo provedeny před pracovníkem České pošty. Vyplněné seznamy žadatelů musíte doručit na obchodní místo CA nejlépe zároveň s objednávkou. Žadatel o certifikát si vygeneruje dvojici klíčů a elektronickou žádost o certifikát ve formátu PKCS#10. Pak už můžete komunikovat s úřady i elektronickou cestou.

Categories: Tech

Napsat komentář