Pokud si kladete otázku, jaký způsob osobní dopravy považují Češi za nejbezpečnější, pak je jím vlaková přeprava. Je to dáno patrně tím, že Česko stále patří mezi státy s nejrozvinutější železniční sítí. Vyplývá to z průzkumu společnosti Sanep.

V těsném závěsu za vlaky je letecká doprava s 34 procenty. Poměrně malá sedmiprocentní skupina lidí považuje za nejbezpečnější automobilovou přepravu, která tak v otázce bezpečnosti výrazně předčila dopravu autobusovou.

Na chvostu je doprava autobusová, kdy ji za nejbezpečnější považují pouze 3 % dotázaných. U nás málo frekventovanou lodní přepravu volilo jako nejbezpečnější způsob osobní přepravy šest procent dotázaných.

Tříprocentní skupina dotázaných neví, který ze způsobů přepravy určit jako nejbezpečnější. A celá desetina respondentů nepovažuje za bezpečnou žádnou z uvedených možností přepravy.

Internetového průzkumu se zúčastnilo v rámci panelu 121 tisíc registrovaných uživatelů celkem 49 520 dotázaných.

Categories: Novinky Travel