S každým novým krokem k nové budoucnosti a novými aspekty života kolem nás přichází na řadu nejen začlenění do společnosti a každodenního života, ale také legální stránka věci. U robotů to platí dvakrát. Roboti stále více ovlivňují naše životy, ať již každodenní bázi, na pracovišti, školách, či jiných zařízeních. Ačkoliv jsou zařízení jako robot, cobot, nebo stroje s umělou inteligencí mezi námi již poměrně dlouho, existuje jen málo aspektů, které se zatím projevují ve světových legislativách, jak dlouho, než se tento fakt změní?

Otázka etiky

Etika v souvislosti s robotikou a umělou inteligencí rozhodně není novým tématem. Naopak, již si vysloužila vlastní vědní obor. Etika spojena s roboty se zabývá mnoha morálními otázkami, které nové technologie provází. Tou vůbec největší je otázka bezpečnosti. Můžeme zajistit, že vývoj robotů neskončí jako další Terminátor? Nejsou to však pouze otázky ne hranici sci-fi a reálného života. Existují také etické otázky zabývající se chápáním robotů ve vztahu k pochopení lidské mysli. Lidská mysl velmi často sklouzává k násilí, rasismu, xenofobii a dalším nenávistným pohledům. Jak zajistit, že robot, učící se dle lidského chování a mysli nedospěje k tomu samému bodu. Paradoxně se vracíme k literatuře, která je základem tohoto technologického pokroku. Jsou to právě tři zákony robotiky sepsané spisovatelem jménem Isaac Asimov, které říkají:

1) Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo.

2) Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem.

3) Robot musí chránit sám sebe před poškozením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním, nebo druhým zákonem.

Tyto tři zákony se staly středobodem etiky spojené s roboty a robotikou a jsou dále rozvedeny do konkrétních kategorií dle současného života. Postupně bylo jasné, že roboti budou v každém aspektu a že jejich vývoj, který po mnoho let probíhal v utajení velkých společností, může vyplavat na povrch a člověk se musí přizpůsobit.

Drony

Nejsou to však roboti, kteří změnili legislativu. Prvním krokem byly drony, tedy bezpilotní letouny. Jakmile tyto letouny opustili možnosti pouze světových armád a staly se komerčním úspěchem dostalo se taktéž otázky jejich bezpečnosti, narušování soukromí a věkové hranice či způsobilosti pro zakoupení dronů. Veškeré legislativy se postupně začaly zabývat tím, jak vysoko mohou drony létat nad obytnou oblastí, jaký druh dronu vlastního a jaká je jeho kategorie, jaká je jeho celková váha. V České republice se dnes jedná o letecký předpis, který vydal Úřad pro civilní letectví. Jak dlouho tedy bude trvat, než se roboti začlení do legislativy a kdy získají práva vedle práv lidských?

Umělá inteligence

Často se o tom mluví, ale kroků bylo zatím provedeno málo. Většinou legislativa čeká na něco velkého, historický okamžik, či katastrofu. Jedním z největších historických okamžiků je robotka, kterou známe jako Sophie. Tato robotka je vůbec první, umělou inteligencí s vlastním občanstvím v Saudské Arábii. Tento krok změnil svět a jeho chápání v tom, jak daleko skutečně umělá inteligence v dnešních dobách je. V tuto chvíli existuje pouze málo zemí, které umělou inteligenci zohledňují do své legislativy, avšak diskuze a důležitost legislativy pro umělou inteligencí, ale také proti ní, se stále častěji stává tématem diskuzí nejen nadšenců, ale také parlamentů a kongresů po celém světě.

Jedním z hlavních důvodů zákonů pro umělou inteligenci nás zároveň vrací k první etické otázce. Může nás umělá inteligence ohrozit? V současné době to není možné, tedy ne bez zásahu člověka. A právě s touto myšlenkou, ochrany umělé inteligence a jejího zneužití člověkem, by se měla legislativa v současné době zabývat.

Robotika na pracovišti

Již dnes se však setkáváme s roboty, a jinými stroji, na mnoha pracovištích světa, a poté zejména továrnách. Továrny vždy byly středobodem bezpečnosti páce, alespoň z pohledu legislativy. A také z tohoto důvodu je bezpečnost práce jedinou legislativou, která se zabývá otázkou robotiky a bezpečnosti mezi člověkem, robotem a hlavně mezi spoluprací a koexistencí obou jednotek. Je to právě pracoviště, které bude hlavním základem nové budoucnosti v oblasti robotiky a existence robotů a lidí, bok po boku.

Více informací na webových stránkách společnosti Universal-Robots.com.

Categories: Finance Novinky Zprávy