Učili jsme se je ve škole, pak ještě podruhé v autoškole. Nebo možná jsme se je ani neučili, protože na dopravní značky narážíme na každém kroku. Není však na škodu se o nich dozvědět něco více, když jsou každodenní součástí našeho života.

Zajímavosti, které jste o nich možná nevěděli

Dopravní značení začalo být v ČR zaváděno již od třetí čtvrtiny 19. století a prvopočáteční ukazatele spíše za účelem reklamy sahají ještě hlouběji do historie. Dnes se s ním můžeme setkat na každém rohu. Svou hustotou nás mnohdy překvapí – například v Praze najdeme kolem 200 000 kusů dopravních značek. Jejich používání a přesná specifikace jsou stanovena zákony. Rozlišujeme dva nejzákladnější druhy dopravního značení: svislé a vodorovné.

Svislé dopravní značení

Tyto značky jsou umístěny nad úrovní komunikace na tabulích či panelech. Svislé dopravní značky jsou nadřazené vodorovným. Z hlediska využití ho můžeme rozdělit na několik druhů:

  • Výstražné
  • Příkazové
  • Upravující přednost
  • Informativní
  • Dodatkové tabulky

Je nejvíce používanou a dnes zcela nezbytnou součástí pro přehled při jízdě po frekventované silnici. Pomáhá také v podobě ukazatelů s orientací při jízdě. Svislé značky můžeme najít nejen trvale umístěné u silnice, ale i jako provizorní doplnění k pravidlům provozu například na stavbách nebo při uzavírkách.

Vodorovné dopravní značení

I v tomto případě se nabízí možnost trvalého nebo dočasného použití těchto značek. Ty se klasicky vyskytují v bílé nebo žluté barvě, ale můžeme se setkat například i s modrou, červenou nebo zelenou. Vodorovné dopravní značky mohou mít podobu podélných a příčných čar, šipek nebo třeba označení parkovišť, stanovišť i zákazů stání. Díky nim můžeme především rozlišovat jednotlivé pruhy a ihned pochopit, zda je možné předjíždění. Jejich umístění je výhodné pro přehlednost, není však podmínkou; na komunikacích nižší třídy a menších cestách mohou zcela chybět.

Categories: Auto - moto Zprávy