Jazyk našich sousedů Slováku patří do skupiny západoslovanských jazyků a zároveň je nejbližší češtině. Za doby Československé Republiky existoval tzv. pasivní bilingvismus, který se do určité míry dochoval do dnešní doby. Češi i Slováci spolu mohou hovořit, aniž by aktivně používali jazyk toho druhého. V obou zemích je v běžném styku možné používat oba jazyky, ovšem k řadě právních a úředních úkonů je potřeba přeložených dokumentů. S těmi vám pomůžou překladatele z agentury Express-Překlady.cz, kteří vyhotovují překlady ze slovenštiny do češtiny.

Rozdíly mezi oběma řečmi je především ve slovní zásobě. Některá slova, která jsou podobná nebo stejná jako ta česká, mohou mít odlišný význam. Například topiťznamená topit se podvedou, kúriť odpovídá českému topit, ale kouřit se slovensky řekne fajčiť (pokud mluvíme o kouření cigarety). Výslovnost je téměř totožná s tou naší. Češi mnohdy mívají problémy s výslovností měkkého l. Oproti češtině má jazyk jen 6 pádů (5.pád vymizel). Slovenština má více než 30 různých dialektů a jejich srozumitelnost s češtinou značně kolísá. Bratislavské slovenštině rozumíme více než té Košické.

Historicky naše společné dějiny začaly už v 9.století, kdy i oblast Slovenska byla součástí Sámovy říše. V 9. století pak patřila pod Velkou Moravu. Po zániku tohoto státního útvaru se však naše cesty rozdělili, a zatímco my jsme padli pod nadvládu Němců, Slováci se stali součástí Uherského Království. Od 16. století se Uhry připojily pod Habsburskou nadvládu a opět jsme spadali pod jeden celek. Když jsme bojovali se sílicími tendencemi germanizovat české obyvatelstvo, naši slovenští bratři se potýkali s maďarizací, která vyústila ve Slovenské národní obrození. Během let 1918–1993 bylo Česko a Slovensko jedním právním celkem (až na období Druhé světové války) a měli jsme dva úřední jazyky.

Území Slovenské Republiky je z velké části hornaté, zabírají jej Karpaty-Vysoké a Nízké Tatry s nejvyšším vrcholkem, Gerlachovským štítem, o výšce 2655 mnm. Tatry jsou oblíbenou destinací zimních i letních dovolených, a to nejen pro Čechy. Horská jezera v kombinaci se skalnatými vrcholky tvoří nádherné scenérie, které vyrazí dech každému milovníkovi hor. Po treku turisté mohou zamířit za termálními prameny nebo ochutnat slovenské ovčí sýry. Největší řeka, Dunaj protéká Bratislavou a kopíruje část hranice s Maďarskem.

Celosvětově známými Slováky jsou například Ivan Reitman, režisér Krotitelů duchů, Juraj Jakubisko nebo modelka Adriana Kerembeu (dříve Sklenaříková).

Dovidenia!

Vaši překladatelé z Express-Překlady.cz

Categories: Zprávy