Podnikat může dokázat skutečně každý, kdo má odhodlání a energii se učit nové věci. Finance jsou samozřejmě také důležité, ale ne vždy na prvním místě. Připravit si rozpočtový plán a rozhodnout se o výši případné půjčky zvládne téměř každý. Jak to v praxi udělat?

Ačkoliv si možná pomyslíte, že rozpočtování přísluší pouze ekonomicky erudovaným osobnostem, není to pravda. Všichni dokážeme správně analyzovat, máme-li dostatečnou motivaci, a skutečně víme, že je potřebný plán rozpočtu pro podnikání.

Prvním krokem je stanovení cílů, kterých chcete dosáhnout. Následně pak přichází ke slovu monitoring, kdy je potřebné si alespoň po dobu jednoho měsíce, optimálně však déle, všechny vynaložené prostředky pečlivě evidovat. Praktické je využití mobilní aplikace, kdy je výhodou, že výdaje můžete zadávat doslova za pochodu.

K průběžným měsíčním výdajům, které ilustrují finance spojené s běžným chodem firmy přidejte ještě pravidelné platby, jakými jsou platby pojistného, telefonní účty, tankování, daně a podobně. Také je potřeba myslet na výdaje, které jsou uskutečňovány často jen jedenkrát v roce, ale nesmí se na ně zapomenout, protože mohou představovat významnou sumu.

Jak vybalancovat bilanci?

K zaznamenaným výdajům musíte přidat i stranu příjmů, kdy si k běžným příjmům připočtěte všechny ostatní příjmy, které také přichází ke slovu. Musí se samozřejmě jednat o příjmy realistické, jakými jsou například příspěvky či dotace ze strukturálních fondů podmíněné konkrétními finančními kritérii apod. Vzdušné zámky v tomto případě stavět nelze.

Porovnáním příjmové a výdajové strany získáte svoji obvyklou bilanci, na níž je však třeba dále pracovat. Ideální je začít drobným závazkem, jako například ušetřit určitou sumu z kategorie ostatních výdajů. Pokuste se postupně výdaje alespoň trochu snížit, aby je mohly příjmy s jistou rezervou převyšovat. Není-li možné této situace dosáhnout, je třeba přizvat na pomoc finančního poradce, protože se v tomto případě stává pro vás již reálnou hrozbou dluhová spirála.

Když půjčit, tak pojistit

Sestavíte-li si svůj rozpočet, můžete se považovat za plně připravené rozhodnout o skutečnosti, zda si půjčit či nepůjčit pro vaše další podnikání finanční prostředky. A v případě, že padne varianta půjčit, potom je třeba i relevantně určit částku tak, aby nastal ještě prostor pro určitou rezervu. Jako praktický krok je více než doporučováno se však vždy pojistit.

Pojištění schopnosti splácet se pak může v nepříjemné životní situaci více než osvědčit. Například u mBank v případě situace pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání nastává i dvojnásobné plnění, kdy kromě splátky úvěru rovněž obdržíte tutéž sumu na účet bez vázaného účelového užití. Plnění pojistky je realizováno již po 30 dnech od ztráty zaměstnání či vzniku pracovní neschopnosti. Pojistné plnění je vyplaceno i zpětně za první měsíc. V případě pobytu v nemocnici pak za každý den hospitalizace získáte 10 % ze splátky úvěru.

Praktickým benefitem je však fakt, že uzavřené pojištění schopnosti splácet půjčku či úvěr může zvýhodnit i úrokové podmínky, kdy uplatňovaná úroková míra může i výrazně poklesnout. Tuto variantu se skutečně v praxi vyplatí vyhledávat, především začínající podnikatelé ji mohou velmi ocenit.

Jak hledat ideální půjčku?

Variant jak hledat ideální půjčku je mnoho obzvlášť když třeba hledat půjčku co nejvíce přizpůsobenou svým ryze individuálním podmínkám. Zajímavou možností je varianta účelově nevázaných půjček, kdy získané finanční prostředky mohou být využity libovolně. Jedná se například o finanční produkt mPůjčka Plus. Úroková míra se pak pro klienty nachází ve dvou hladinách, a to 7,9 % a 9,9 % p. a. Tento faktor je podmíněný uzavřením či neuzavřením pojištění schopnosti splácet.

V případě uzavření pojištění schopnosti splácet získáte částku od 10 000 Kč do 600 000 Kč s dobou splatnosti od 12 do 84 měsíců. Úroková sazba se pak nachází ve výši 7,9 % ročně a RPSN, tj. roční procentní sazba nákladů, pak ve výši 13,96 % ročně. V případě neuzavření tohoto pojištění zůstává poskytnutá částka stejná, tj. 10 000 Kč až 600 000 Kč, stejně tak je konstantní doba splatnosti půjčky, tj. od 12 do 96 měsíců. Úroková sazba se však již zvyšuje na 9,9 % ročně a RPSN je naopak ve výši 10,36 % ročně, protože se zde rozpouští náklady pojištění.

Vyřízení půjčky prostřednictvím internetu

Mnoho klientů uvítá komunikaci s bankou prostřednictvím internetu, protože tak odpadne cesta na kamennou pobočku. Navíc mnoho bank je ochotno vyslat i kurýra, který přiveze dokumenty s originálními podpisy. Na webu se vyplní formulář žádosti, přidají se požadované oskenované dokumenty a banka sama zajistí další průběh. Může tak například bezstarostně proběhnout půjčka online na mBank.cz. Online komunikace šetří váš čas, energii a případně nervy při čekání ve frontě na kamenné pobočce.

Categories: Finance