Kde sehnat informace

Získání rybářského lístku je snadné. Stačí být opravdu zapálený rybář a mít požadované znalosti. Ostatní maličkosti už vyřídíte snadno.

Přezkoušení dělá Český rybářský svaz. Vydání prvního rybářského lístku ve smyslu § 10 odst. 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., v platném znění k zákonu o rybářství č. 99/2004 Sb. a zároveň žadatelů o přijetí za člena ČRS. Zde můžete najít všechny užitečné informace. Alespoň jednou byste si to měli všechno přečíst. Právní předpisy a seznam místních organizací naleznete na stránkách ČRS.

Co se všechno musíte naučit?

Připravte si základní znalosti z poznávání ryb a vodních organismů, z biologie ryb a vodních organismů, znalosti způsobů lovu ryb, znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech a znalosti zákona o rybářství.

Kolik mě to bude stát?

Pokud máte do 15 let, tak zaplatíte 50 Kč za roční rybářský lístek a 100 Kč za tříroční rybářský lístek. Osoby nad 15 let zaplatí 100 Kč za roční lístek, 200 Kč za tříroční lístek a 500 Kč za desetiletý lístek. Rybářský lístek desetiletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce a osobám mladším 15 let je vydán za 250 Kč.

Co potřebuji a kde ho získám?

Pro rybářský lístek si přijďte na městský úřad místně příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu. Budete k tomu potřebovat občanský průkaz, doklad o získané kvalifikaci, vyplněnou žádost a doklad o zaplacení správního poplatku.

A pak už budu moci lovit ryby?

Ano, získáte-li povolenku na příslušný vodní tok, popř. oblast. Na soukromém rybníku si samozřejmě budete moci chytat, jak chcete. Budete-li však chtít chytat v jiných oblastech ČR, tak si budete muset koupit povolenku. Celorepubliková povolenka pro členy ČRS stojí 3000 Kč a pro nečleny ČRS stojí celosvazová povolenka až 8600 Kč. Není však nutné chytat po celé ČR. Můžete si vybrat jen některé revíry, kde zaplatíte méně. A samozřejmě nasmíte zapomenout na rybářské pruty.

Categories: Zdraví a sport

Napsat komentář